Naša história, predstavenie a vízie

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť QPG sa zaoberá obchodom v oblasti kozmetiky, výživových doplnkov stravy, farmácie a zdravotníckych pomôcok. Všetky produkty z nášho portfólia môžete zakúpiť v našich internetových obchodoch, v lekárňach, ako aj v maloobchodných sieťach. Pre viac informácií o našich výrobkoch, produktoch a značkách, ktoré vyrábame alebo zastupujeme na slovenskom trhu, navštívte prosím webové stránky jednotlivých divízií. V srdci spoločnosti QPG je pevne ukotvená filozofia naturálnych organických produktov, ktoré vychádzajú ako z tradičných skúseností,

tak z najnovších vedeckých štúdií. Každý výrobok je vyvíjaný a pripravovaný tak, aby ste z neho cítili vysokú efektivitu a funkčnosť, pri dodržaní všetkých bezpečnostných podmienok a čistoty produktu. Úspech dosahujeme výhradne poctivým a etickým spôsobom. Dbáme na korektné a transparentné vzťahy so všetkými svojimi obchodnými partnermi. Expanzívny rast našich obchodných aktivít nám umožňuje neustále investovať do nových produktov a značiek a rozširovania do ďalších krajín.

 Vízie a hodnoty

Naším poslaním je poskytnúť naším zákazníkom inovatívne produkty špičkovej kvality v oblasti starostlivosti o telo. Sme domácou, slovenskou firmou. Od začiatku nášho pôsobenia máme na zreteli náročného a zároveň spokojného zákazníka a obchodného partnera. Usilujeme sa o prekonávanie očakávaní zákazníkov, konáme čestne, robíme veci najlepšie, ako vieme, pracujeme tímovo, cítime zodpovednosť za všetko, čo robíme. Do spoločnosti, v ktorej podnikáme a platíme dane prinášame aj „Sociálnu zodpovednosť“. Dobrovoľne sa angažujeme vo verejne prospešných projektoch s cieľom podporovať všeobecné blaho spoločnosti.

QPG v číslach

Založené: 2008
Počet zamestnancov: 11
Pôsobíme v: 6 krajinách